Cosmosskolens Fritidstilbud

Cosmosskolens Fritidstilbud

Cosmosskolens Fritidstilbud

SFO og klub er slået sammen til én enhed, hvor der arbejdes bevidst på at fremme børnene og de unges trivsel og læring.

Der tilbydes et fritidstilbud bestående af skolefritidsordning på samtlige folkeskoler i Esbjerg kommunen for børn i børnehaveklasse - 3. klasse, samt fritidsklub for børn i 4-6 klasse og ungdomsklub fra 7. klasse til 17 år på de fleste skoler.

Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende børnepolitik, idet værdierne, den professionelle og tværfaglige indsats kendetegnes for samtlige ansatte, der arbejder med børn og unge.

Samspillet mellem de pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem er baseret på et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Dette bevirker at man på Cosmosskolen vil opleve en rød tråd gennem undervisning og fritidsaktiviteter, hvor de fælles kræfter komplimenterer hinanden i arbejdet for at sikre børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Fritidstilbuddene er bredt repræsenteret i følgende enheder:

  • Afd. Spangsbjerg SFO
  • Klubben Bakkevej 3
  • Afd. Boldesager SFO
  • Afd. Bakke SFO
  • Ringgården Fritidsklub
  • AL-klub v/ Ringgården
  • Weekendklubben v/ Ringgården
  • Pigeklubben v/Ringgården