Fritids- og Ungdomsklub

Fritids- og Ungdomsklub

Fritids- og Ungdomsklub

Cosmosskolen har 2 klubber, beliggende på Bakkevej 3 og Stengårdsvej 313.

Rammerne og måden at være sammen på er medvirkende til, at børnene udvikler en forståelse for de sociale spilleregler. På Cosmosskolen arbejder vi på at skabe en social sammenhængskraft, hvor alle besidder en vigtig rolle.

Det pædagogiske personale arbejder ud fra tanken om, at barnet er et unikt og betydningsfuldt individ, der har krav på at blive værdsat og taget alvorligt