SFO

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen

Cosmosskolen har 3 SFO, beliggende på skoleenhederne Bakke, Boldesager og Spangsbjerg.

Det pædagogiske personale arbejder i alle afdelinger ud fra den overbevisning, at barnet besidder individuelle kompetencer, og derfor skal udfordres på forskellige måder.

Der arbejdes målrettet med en anerkendende tilgang, på at børnene udforsker, bevidstgøres og udvikler deres stærke sider, samt tilegner sig nødvendige kompetencer på de områder hvor de er udfordret.