Om Cosmosskolen

SKOLELEDEREN HAR ORDET

SKOLELEDEREN HAR ORDET

Cosmos tror på dannelse, bevægelse og kortere koncentrerede skoledage

Som de fleste af landets andre gode skoler arbejder Cosmosskolen hver dag stenhårdt på at øge elevernes læring og forbedre børnenes trivsel. Og takket være engagerede forældre, dygtige medarbejdere og de rigtige pædagogiske ledere lykkes vi så godt, at vi på Cosmos selv synes, at vi kan tillade os at være stolte af vores fælles indsats og glade for vore resultater.

Måske fordi vi udover ovenstående også gør noget anderledes (eller noget ekstra, om man vil…)

Vi arbejder via 7 karaktertræk og 4 samværsregler meget konkret, meget synligt og meget vedholdende med dannelse, personlig udvikling og fællesskab. Det gælder os alle, der færdes på skolen og italesættes igen og igen - selvfølgelig fordi vi er overbeviste om, at dette kontinuerlige arbejde er det rette fundament for læring og trivsel både nu og i fremtiden.

Derudover er vi Team Danmark bredde-idrætsprofilskole med fokus på ekstra bevægelse. Vi tilslutter os de forskere, der tror på, at en aktiv hverdag fremmer god motorik, en sund krop, et bedre humør og en læringsparat hjerne.

Endelig er vi begejstrede over, at Undervisningsministeriet og Esbjerg Kommune i fællesskab har gjort det muligt for os, at forkorte skoledagene for vore elever i et omfang, hvor eleverne selvfølgelig har alle de almindelige fagfaglige lektioner (fx dansk, matematik, engelsk, billedkunst m.fl.), men kun har et minimum af ”understøttende undervisning”. Det betyder, at hos os koncentreres ressourcer og energi i læringsmættede forløb ofte med to voksne i hver klasse og med høj intensitet/ kvalitet. Ganske enkelt fordi vi foretrækker ”kvalitet fremfor kvantitet”. 

Cosmosskolen består af 3 meget velfungerende skolematrikler inkl. SFO´er - Boldesager Skole, Bakkeskolen og Spangsbjergskolen samt 2 gode klubber – Klub Spangsbjerg og Klub Ringgården. Vores enheder er på mange måder meget forskellige, men også meget binder os sammen. Ikke mindst ovenstående samt en generel begejstring over skolens mangfoldighed. Konkret betyder det, at mange ting på matriklerne af rimelige og anstændige grunde gøres ens og at enkelte enten under -eller overliggere lægges på samme niveau, men det betyder også, at rigtig mange ting, fordi vi ønsker det sådan, bibeholdes eller får lov til at udvikle sig forskelligt.

Dermed ikke sagt, at alt lykkes optimalt. Når mennesker arbejder med og blandt mennesker sker fejl og misforståelser opstår. Det kan ikke undgås, men meget lykkes på Cosmosskolen, simpelthen fordi vi gør os umage. Vi ønsker dialog, er optagede af, hvordan andre modtager vore budskaber og interesserer os for følgeskab. Grundlæggende tror vi på, at Cosmosskolen, med de nationale -og kommunale vilkår, under hvilke vi bedriver skole i Esbjerg, bedst udvikler sig og bedst lykkes med kerneopgaven, ved et dialektisk samarbejde mellem brugere, medarbejdere og ledelse.

Som skoleleder på Cosmosskolen er jeg både enorm stolt og en smule ydmyg. Stolt over den fantastiske indsats, som jeg oplever på matriklerne og ydmyg over for de kræfter og den energi, der på Cosmosskolen ligger i dygtighed, vilje og engagement.

Mit håb er, at I oplever Cosmosskolen på samme måde… 

MORTEN MÆRSK SCHMIDT