Spangsbjergskolen Cosmos

Spangsbjergskolen Cosmos

Spangsbjergskolen Cosmos

Spangsbjergskolen Cosmos består af en skole-, SFO-enhed.

Afdelingen er placeret i midtbyen i Esbjerg i en blandet boligbebyggelse.
Den blev indviet i 1960. En selvstændig beliggende tilbygning med 4 klasselokaler og fællesarealer er taget i brug i 1998.
I 2005 gennemførtes en gennemgribende ombygning, så den nu fremstår åben og lys med tidssvarende klasselokaler, grupperum, fællesarealer, personalerum og forberedelseslokaler til medarbejderne. I forbindelse med gymnastiksalene har skolen en lille svømmesal.

SFO’en er placeret i tilknytning til skole-enheden