Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

  • Cosmosskolen giver børnene den faglige viden og de sociale færdigheder, som giver dem kompetence til at handle selvstændigt, ansvarsbevidst og demokratisk blandt andre mennesker. 
  • Cosmosskolen møder børnene og deres forældre med faglighed, åbenhed, respekt, tillid, ligeværdighed, dialog og et ønske om samarbejde.
  • Cosmosskolen er en skole med høj faglighed og udviklingsmuligheder for både børn og medarbejdere. Skolen er kendetegnet ved et sundt og udfordrende arbejdsmiljø for både børn og medarbejdere. Skolen værdsætter børns og medarbejderes engagement, ansvarlighed og initiativ.
  • På Cosmosskolen betragtes forskellighed som et aktiv.